• Zabytkowy budynek w centrum miasta

  Zabytkowy budynek w centrum miasta

 • Prawdziwy klimat szkoły z tradycjami

  Prawdziwy klimat szkoły z tradycjami

 • Szczęśliwi i świadomi uczniowie

  Szczęśliwi i świadomi uczniowie

 • Skuteczne metody nauczania i opinie zamiast ocen

  Skuteczne metody nauczania i opinie zamiast ocen
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA STANDARDÓW OCHRONY DZIECIStandardy ochrony małoletnich
„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Prywatnej Szkole Podstawowej Henryk Jóźwiak w Lesznie, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, ucznia). Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.
W konstruowaniu ,,Standardów ochrony małoletnich" przyjęto następujące założenia:
- w Prywatnej Szkole Podstawowej Henryk Jóźwiak w Lesznie nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich;
- wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest osobą krzywdzoną;
- podejmowane postępowanie nie może naruszać praw małoletniego;
- małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłym oraz rówieśnikami;
- małoletni wiedzą, do kogo się zwracać i prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych;
- rodzice/opiekunowie prawni małoletnich poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania bez stosowania krzywdzenia oraz potrafią uczyć zasad bezpieczeństwa.


Plik do pobrania: standardy_ochrony_dzieci.pdf