• Zabytkowy budynek w centrum miasta

  Zabytkowy budynek w centrum miasta

 • Szczęśliwi i świadomi uczniowie

  Szczęśliwi i świadomi uczniowie

 • Skuteczne metody nauczania i opinie zamiast ocen

  Skuteczne metody nauczania i opinie zamiast ocen

 • Prawdziwy klimat szkoły z tradycjami

  Prawdziwy klimat szkoły z tradycjami
Prywatny Zespół Szkół Henryk JóźwiakPlacówka jest zespołem szkół, w którego skład wchodzą:
a) szkoła podstawowa
b) gimnazjum

Nauka odbywa się w zespołach klasowych nie przekraczających:
20 osób w klasach 1-3
20 osób w klasach 4-6
20 osób w gimnazjum

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00 i trwają nie dłużej niż do godziny 15:30.

Dzieci i młodzież w miarę potrzeb skorzystać mogą z pomocy logopedy i psychologa.

Do dyspozycji dzieci najmłodszych jest świetlica szkolna, czynna w godzinach 6:45 - 16:00.

Dla wszystkich uczniów dostępna jest stołówka szkolna oferująca obiady (dodatkowo płatne).


Rekrutacja trwa nieprzerwanie przez cały rok, w której o przyjęciu dziecka do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.