• Szczęśliwi i świadomi uczniowie

  Szczęśliwi i świadomi uczniowie

 • Skuteczne metody nauczania i opinie zamiast ocen

  Skuteczne metody nauczania i opinie zamiast ocen

 • Zabytkowy budynek w centrum miasta

  Zabytkowy budynek w centrum miasta

 • Prawdziwy klimat szkoły z tradycjami

  Prawdziwy klimat szkoły z tradycjami
Prywatny Zespół Szkół Henryk Jóźwiak w LeszniePLACÓWKA NIEPUBLICZNA O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ. BEZPŁATNA OD ROKU SZKOLNEGO 2014/15.

Swoją działalność placówka rozpoczęła w 1996 roku. Zainteresowanym rodzicom zaproponowano naukę ich dzieci w niewielkich zespołach klasowych. Kształcenie w szkole oparte jest o sprawdzoną i nowoczesną wiedzę dydaktyczno-wychowawczą stosowaną z powodzeniem w krajach Europy Zachodniej. Dynamiczność nauczania języka angielskiego rozpoczyna się już w pierwszym okresie nauki i systematycznie jest zwiększana w kolejnych etapach edukacyjnych. Od klasy czwartej prowadzona jest nauka drugiego języka obcego – niemieckiego. Dla zapewnienia harmonijnego rozwoju młodego człowieka, do programu szkolnego wprowadzono bogatą ofertą zajęć sportowych, takich jak: jazda konna, pływanie, kręglarstwo, tenis ziemny, narciarstwo alpejskie, turystyka piesza i rowerowa.

W sferze wychowawczej priorytetem stała się podmiotowość oraz demokratyzacja życia szkolnego. Drzwi do kancelarii szkolnej, gabinetu dyrektora oraz pokoju nauczycielskiego zostały dla wszystkich otwarte. Zrezygnowano z „nieśmiertelnego” dzwonka, nadano nowy wizerunek ocenie zachowania, a w statucie placówki nie uwzględniono kar. Priorytetowe stały się takie wartości jak: tolerancja, rozpoznawanie i czynienie dobra, szacunek do inności, uczciwość i rzetelność, odpowiedzialność, ambicja i pokora.

Wyeliminowanie wyniszczającej rywalizacji, z wielką wnikliwością opracowany i wdrożony do życia niestandardowy system przedmiotowej oceny szkolnej, skrupulatnie zaplanowany rozwój inteligencji emocjonalnej, czy też inne spojrzenie na chwilowe niepowodzenia, dają uczniom pełne poczucie bezpieczeństwa.
W oparciu o dokonywane zmiany społeczno-gospodarcze oraz obserwację wolnego rynku wyznaczono sylwetkę naszego absolwenta: empatyczny, asertywny i kreatywny oraz zdecydowanie potrafiący pracować w grupie.

W celu realnego osiągnięcia wyznaczonych celów, umożliwiamy wszystkim uczniom udział w wielu formach wyjazdowych na terenie kraju i zagranicy, organizujemy spotkania ze sztuką, tej najwyższej jakości, stwarzamy warunki do zaprezentowania własnych talentów aktorskich i kształtowania umiejętności wystąpień publicznych. Wskazujemy, jak czerpać wiedzę dla siebie poza szkołą.

Zmiana mentalna kadry pedagogicznej - i nie tylko, frontalne i zespołowe oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze oraz szybkie reagowanie, skutecznie pozwalają uniknąć niepowodzeń szkolnych. Śledzenie losów naszych absolwentów, wyniki i analiza powszechnego sprawdzianu po szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego, zdecydowanie potwierdziły słuszność i zasadność wprowadzonych przez nas zmian.
W 2003 r. i 2006 r. placówka została wyróżniona Certyfikatem Europejskiego Systemu Nagród „Wielkopolska Jakość”.

Dyrektor i właściciel szkoły
Henryk Jóźwiak